Ja! Ik steun het DapperDagboek!

Hartelijk dank voor uw sponsoring! Vult u dit formulier alstublieft zo volledig mogelijk in.

1. Ik steun een (deel van een) DapperPlakker voor

Naam DapperPlakker die u zou willen sponsoren:

2. Ik steun een of meerdere DapperDagboeken voor € 35,- per kind.

Hoeveel DapperDagboeken wilt u steunen?
Totaal: 0 x € 35,- = € 0

3. Ik doe een eenmalige donatie.

Hoeveel wilt u doneren? €
Titel:
Naam:
Bedrijfsnaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Vermelding website:
Indien u een logo wilt tonen (alleen bij sponsoring DapperPlakker), stuurt u deze dan per email naar ons op via info@stichtingdapperkind.nl
Uw sponsorbijdrage is in principe voor 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Mogen wij u over een jaar nogmaals benaderen voor een eventuele sponsoring?
Versturen
U ontvangt na ontvangst van dit formulier een factuur van uw sponsoring. Deze factuur kunt u gebruiken in uw boekhouding zodat uw sponsoring fiscaal aftrekbaar wordt.

Namens het bestuur van Stichting Dapper Kind, ongelofelijk bedankt voor uw steun!

Wij zijn in het bezit van de ANBI status, dit betekent dat uw steun aftrekbaar is van de belasting.
Adres:
Postbus 3085, 4200 EB Gorinchem
Tel.:
+31(0) 6 51 01 63 62
Website:
KvK.:
56502605
Facebook:
IBAN:
NL24RABO0174365853